โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติเปิดสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2560

1.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา   เอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2560  เปิดรับซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 4 -14 พฤศจิกายน 2559   เปิดซองสอบราคาวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

2.สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชายและนักเรียนหญิง  เอกสารสอบราคาเลขที่ 2/2560   เปิดรับซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  15 - 25 พฤศจิกายน 2559 เปิดซองสอบราคาวันที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 

สนใจสามารถรับซองและยื่นซองได้ที่ห้องสำนักงาน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โทรสอบถาม 02-9940936