โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งนักการภารโรง เพศชาย   เงินเดือน 9,000 บาท -จบวุฒิการศึกษา ป.6 หรือเทียบเท่า  -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว   -มีความสามารถในด้านช่างเชื่อม,ช่างปูน,ช่างไม้,ช่างไฟฟ้า-ประปา - มีสวัสดิการที่พักอาศัยฟรี

2.ตำแหน่ง แม่บ้านประจำอาคารเรียน เพศหญิง เงินเดือน 9,000 บาท -จบวุฒิการศึกษาป.6 หรือเทียบเท่า -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีสวัสดิการที่พักอาศัยฟรี

***สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 02-994-0936 ในเวลาราชการ หรือติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องสำนักงาน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา****