โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัด ได้จัดโครงการโรงเรียนหัวแข็ง โดยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการขับขี่รถในสถานการณ์จำลองให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยมีแคมเปญเน้นย้ำให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม ๓ ข้อคือ
ขี่ซ้อนเราใส่ – แก้ปัญหาคนซ้อนไม่ใส่หมวก
ใกล้ไกลเราใส่ – แก้ปัญหาความเคยชินว่า “ขี่ไปแค่ใกล้ๆ ไม่ต้องใส่หรอก”
ใครไม่ใส่เราไม่ยอม – เน้นการเชิญชวนให้ทุกคนมาใส่หมวก
ทั้งนี้ทางโครงการได้มอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการและหมวกกันน็อคเพื่อให้โรงเรียนได้จัดบริการแก่นักเรียนต่อไป -ภาพ/ข่าว นางหทัยรัตน์ บุญบำรุง