โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ พานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ สตูดิโอไทยรัฐทีวี ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พร้อมได้เข้าชมบรรยากาศการถ่ายทำ และออกอากาศในรายการตะลอนข่าวเช้านี้ นอกจากนี้ยังได้รับฟังบรรยายในส่วนต่างๆของสตูดิโอไทยรัฐทีวีด้วย