โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมวันอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมอาเซียนบูรณาการกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยให้ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้แต่งกายในชุดอาเซียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดวัน

 

 

>>>คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม<<<

 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง