โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เริ่มพิมพ์สัญลักษณ์ดาวบนขอบหนังสือพิมพ์ มาตั้งแต่สมัยที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ยังใช้ชื่อว่า เสียงอ่างทอง จุดประสงค์ก็เพื่อให้รู้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์กรอบบ่ายหรือกรอบเช้า  หนังสือพิมพ์กรอบบ่าย(ฉบับของวันรุ่งขึ้น) จะมีดาวหนึ่งดวง  หนังสือพิมพ์กรอบเช้า (ฉบับของวันนั้น) จะมีดาวสองดวง ต่อมาเทคโนโลยีการพิมพ์และการขนส่งก้าวหน้ารวดเร็วมากขึ้น  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พยายามเสนอข่าวให้ทันเหตุการณ์ และสนองตอบต่อการรับรู้ข่าวสารของผู้อ่านในแต่ละภูมิภาคให้มากที่สุด    ดังนั้นหนังสือพิมพ์ของวันหนึ่ง ๆ จะมีหลายฉบับ (version) เช่นนี้ จำนวนดาวที่พิมพ์ไว้เป็นเครื่องหมายให้ผู้เกี่ยวข้องสังเกตจึงมีหลายดวง  ซึ่งจำนวนดาวแต่ละดวงมีความดังนี้

1 ดาว  คือ ฉบับที่จำหน่ายในภาคอีสาน  2 ดาว  คือ ฉบับที่จำหน่ายในภาคเหนือ 3 ดาว คือ ฉบับที่จำหน่ายในภาคใต้ 4 ดาว คือ ฉบับที่จำหน่ายในกรุงเทพ กรอบบ่าย 5 ดาว คือ ฉบับที่จำหน่ายในภาคกลาง 6 ดาว คือ ฉบับที่จำหน่ายในกรุงเทพ กรอบเช้า

แต่ทั้งนี้จำนวนดาวที่หน้าปกและเนื้อในอาจไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน  ตัวอย่างเช่น บางฉบับหน้าหนึ่งมีหกดาว แต่เนื้อในมีแค่สองดาว  ที่เป็่นเช่นนี้เพราะข่าวที่เป็นข่าวส่วนกลางอ่านได้ทั้งประเทศไม่ว่าอยู่ภูมิภาคไหน  เช่น ข่าวบันเทิง ข่าวการศึกษา จะมีเนื้อหาเหมือนกัน  สามารถใช้เพลต (แม่พิมพ์เดียวกันได้  เช่นอาจนำเพลตของฉบับภาคเหนือมาใช้ ในขณะที่หน้าหนึ่งหรือหน้าอื่น ๆ ที่เป็นข่าวเฉพาะในภูมิภาคจะใช้เพลตเฉพาะของตน