โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมอาเซียนบูรณาการกับวันวิทยาศาสตร...

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการแข...

พิธีเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพร...

กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมทำบุญกิจกรรม...

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง...