โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศสรรหาลูกจ้างชั่วคราวและนักการภารโรง

  ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ    เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   -----------...

ครูไทยรัฐ ๗๕ รับโล่รางวัล ๑๐ ครูคุณธรรม สตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙

ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  คุณครูวราศิณี  บุญเพ็ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ  ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทย...

นักกเรียนไทยรัฐ ๗๕ เผยแพร่หุ่นละครเล็กต่างแดน

ครูและนักเรียนโรงเรียนไทยวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 คนได้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ในการแสดงหุ่นละเล็ก จากชุมนุมเยาวชนไทยรัฐ รั...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2559

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้อง บาร์ แอ...

ไทยรัฐ ๗๕ MOU โรงเรียนสุจริต

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.รับเอกสารการทำ mou โรงเรียนสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ...