โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2558

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558 &nbs...

รับสมัครนักเรียน ปี ๒๕๕๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ก่อนประถมศึกษา รับสมัครวันที่ 27 ก.พ. 59 - ...

เรียนปรับพื้นฐาน 27-29 เม.ย. นี้

ในวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้ดำเนินการจัดการเรียนปรับพื้นฐานในระดับช...