โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ผลการสอบ O-NET 2557

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการ...

รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนไทยรํฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘    ๑. ระด...

รับย้ายข้าราชการครู จำนวน ๕ อัตรา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ รับย้ายข้าราชการครู จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้  ๑. ข้าราชการครู สาขาวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ...

ไทยรัฐฯ แสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับนาฎยศาลาหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ แสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  "สุดยอดเด็กไทย...

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และลอยกระทง

ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ และวันลอยกระทง  มีการนิมนต์พร...