โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

การมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ในวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้มีการมอบตัวนักเรียน เพื่อศึกษาในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. ...

เทิดไท้องค์ราชินี วันแม่แห่งชาติ

ในวันที่ ๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น  โดยมีผู้ปกครองและตัวแทนคุณแม่มา...

แถลงข่าว

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ลงข่าว นายปัญญา แก้วกียูร ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. แถลงว...

ไทยรัฐ ๗๕ เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแล้ววันนี้

        วันที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เวลาประม...