โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ปี ๒๕๕๗

มูลนิธิไทยรัฐ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจะจัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนที่สนใจสามา...

ทร.๗๕ ร่วมโครงการสร้างคนเก่ง คนดี มีสุข

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างคนเก่ง  คนดี  มีสุข  กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

นร. ม๓ ทดสอบ PESA วิทย์-คณิตฯ

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้จัดห้องเรียนเพื่อทำการทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (PESA...

ทร.๗๕ ร่วมกับ สพป.กทม. เตรียมความพร้อม เวทีวิชาการ "ประถมกรุงเทพดีที่สุด ปี ๒๕๕๗"

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  เป็นเจ้าภาพจ...

ชนะเลิศ สื่อมวลชนศึกษาดีเด่น งานผู้บริหารไทยรัฐ

ในวันที่ ๔ - ๖  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้มีการจัดสัมมนาผู้บริหารไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ๑๐๑ แห่งทั่วประเทศ ณ โซฟีเทล  กระบี่  โภคีธรา...