โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

พิธีทบทวนและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย...

ไทยรัฐ ๗๕ ออกอากาศ Thairath TV ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ในวันที่่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ไทยรัฐทีวีช่อง ๓๒ ได้ออกอากาศเรื่อง ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐ  โดยมีโรงเรียนต้นแบบไทยรัฐวิทยา จำนวน ๕ โรงเ...

ไทยรัฐ ๗๕ คว้าเหรียญทองชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิงของสพป.กทม.

ในวันที่  ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้เข้ารองชิงชนะเลิศ รายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน ๑๒ ปี&nb...

โครงการการส่งเสริมการขายออนไลนฺ์

ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน จัดโครงการส่งเสริมการค้าออนไล...

ค่ายพุทธธรรมนำชีวิต ป.๑ - ป.๓

ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดค่ายพุทธธรรมนำชีวิต ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓  โดยมี...