โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ประวัติความเป็นมาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

  ไทยรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดในประเทศไทย (จำนวนพิมพ์ปัจจุบัน 1,000,000 ฉบับ) ออกวางจำหน่ายฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวัน...